Ydelsesbeskeder

Ydelsesbeskeder viser et overblik over de ydelser din læge har indmeldt til regionen, hvor det offentlige yder tilskud til behandlingen.

Der er tale om foreløbige oplysninger fra klinikken til regionen. Den endelige afregning er at finde på sundhed.dk ca. 6 uger efter kontaktdato. Tilrettede eller slettede ydelsesbeskeder vil også fremstå som dette i Min Læge-appen.
 
Klinikken kan afregne for ydelser, hvor du som patient ikke selv har haft kontakt med klinikken. Dette inkluderer fx kontakt med den kommunale social- og sundhedsforvaltning, eller hvis en pårørende har kontaktet klinikken på dine vegne.

Oplysningerne i ydelsesbeskeder deles med dig til orientering. Mener du, at der er tale om en fejl, kan du kontakte klinikken og spørge ind til de ydelsesoplysninger, du har modtaget.

Se de endelige ydelser på sundhed.dk

Honorarer

Du kan se honorar på ydelserne via
honorartabellerne. Bemærk at honorartabellerne reguleres løbende ud fra bl.a. overenskomsten §82. Klinikken kan afregne for ydelser, som ikke fremgår af ydelsesbeskeder. Disse ydelser inkluderer lokalaftaler og attester.

Du kan se honorar på ydelserne via honorartabellerne:

Bemærk at honorartabellerne reguleres løbende ud fra bl.a. overenskomsten §82. Klinikken kan afregne for ydelser, som ikke fremgår af ydelsesbeskeder. Disse ydelser inkluderer lokalaftaler og attester.