Problem med SMS

Der er lige nu et problem hvor patienterne ikke modtager de sms’er der bliver sendt ud. Derfor kommer patienten aldrig ind i videokonsultationen og lægen oplever at være den eneste i konsultationen.
Vi anbefaler at man bruger standard-konsultationer igennem kø-løsningen.