Ustabilitet på NemLog-in

Der er i øjeblikket ustabilitet på NemLog-in, hvilket medfører at nogle læger ikke kan logge ind og foretage videokonsultationer.