1.7.0 (402)

– Automatisk log ud af medarbejder
– Generelle fejlrettelser
– Stabilitetesforbedringer
– Opdateret design