2.5.0

I denne version har vi tilføjet en tidslinje, som i kronologisk rækkefølge viser dine e-konsultationer, aftaler, videokonsultationer, prøvesvar, diagnoser, henvisninger og vaccinationer. Endvidere indeholder versionen forbedringer til tilgængelighed for blinde og svagtseende, samt en række fejlrettelser.