2.6.1

Retter problem, som forårsager crash på enheder med iOS 12.
Retter validering af email adresse i profilen.
Overholder grænse for antal af vedhæftede filer i ekonsultationer.
Andre mindre fejlrettelser.