2.8.7

Rettelse af visning af lukkedage:
Nu fremgår lukkedagen også på selve dagen.